Foto Verboden Stad

Yukong Chinese Les

Balk

Mandarijn

Mandarijn is de nationale landstaal van China, net zoals Hollands dat voor ons is en niet Gronings of Limburgs. Daarnaast spreken Chinezen nog een dialect als moedertaal. Taal is misschien een betere aanduiding dan dialect omdat de Chinese dialecten vaak meer van elkaar verschillen dan  bijvoorbeeld twee Europese talen. Alle Chinese talen worden geschreven in één zelfde schrift. Dat kan omdat het een beeldschrift is en geen klankschrift.

Na de stichting van communistisch China, werd één landstaal ingevoerd. Dat werd Mandarijn omdat 70 procent van de bevolking al een variant van het Mandarijn sprak.

Chinese kinderen beginnen al op de basisschool met het leren van Mandarijn omdat hun lerares of leraar in die taal les geeft. In al het Chinese onderwijs wordt in het Mandarijn lesgegeven.

Omdat heel veel Chinezen zo dezelfde taal leren, kunnen zij met elkaar praten in een taal die ze goed kunnen. Mandarijn heeft daarom ook een enorm bereik van bijna 1,3 miljard mensen.

Het Chinese schrift

Karakters geven niet de uitspraak van het begrip weer, maar het begrip wordt omgezet in een beeld, het karakter (plaatjes). Op allerlei manieren kunnen ze uitgesproken worden, net zoals dat kan met cijfers.

Er zijn er tienduizenden karakters. Om een Chinese krant te lezen, moet iemand ongeveer 2500 karakters beheersen. Voor een goede basis aan Chinees is het kennen een paar honderd woorden al heel mooi.

In China kon van oudsher meer dan tachtig procent van de bevolking niet lezen en schrijven. De nieuwe communistische regering wilde dat de bevolking leren, maar dat was moeilijk omdat de karakters immers stuk voor stuk geleerd moeten worden. In 1955 en 1964 werd daarom het schrift dat al meer dan 2000 jaar hetzelfde was, aanzienlijk vereenvoudigd: de 2500 meest gebruikte karakters werden vereenvoudigd.

Pin yin

Er is een systeem waarmee de uitspraak van karakters kan worden weergegeven in het Latijnse alfabet. Dat heet het pin yin transcriptiesysteem.

shì Werkwoord “zijn”, alle vormen: ben, was, waren, zijn, is
shì stijl
shì kamer
shì proberen
shì zaak, kwestie

Omdat pas in het karakterschrift duidelijk wordt dat het om andere woorden gaat, en dit in het pinyin  niet te zien is, verduidelijken de karakters de taal.

Toontaal

In het Nederlands kunt u het woord “mama” op allerlei manieren uitspreken, vragend of ongeduldig, de betekenis blijft hetzelfde. In het Mandarijn is dat niet zo. Als u een woord op een andere toon uitspreekt dan kan het wat anders betekenen.
Mandarijn heeft vier tonen, waarmee dezelfde klanken een andere betekenis krijgen:

Achtergronden over China

De Volksrepubliek China bestaat nog maar 60 jaar en is dus een vrij jonge staat die is voortgekomen uit het oude China van voor 1949. Waarom was de Volksrepubliek gesticht uit het oude China? Wat is er sindsdien veranderd en waarom moesten deze zaken veranderen. Hoe werden de levens van Chinezen erdoor beїnvloed? Hoe was China’s verhouding met het buitenland? Liggen in China bepaalde zaken ook gevoelig, zoals wij dat hebben met de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de groepscursus wordt elke twee weken 20 minuten aandacht aan deze vragen besteed.

Mandarijn 普通话

Mandarijn werd na de stichting van de communistische Volksrepubliek ingevoerd als standaardChinees. Chinezen leren Mandarijn op school, zodat zij die allemaal een andere Chinese taal spreken, elkaar in het Mandarijn kunnen verstaan. Mandarijn wordt nu gesproken door ongeveer 1.3 miljard Chinezen.

Karakters 中文字

Chinees wordt niet geschreven in het Latijnse alfabet, maar in karakters, tekens/ symbolen waar klanken aan gekoppeld zijn.

Pin yin 拼音

Dit systeem geeft de Mandarijnse uitspraak van Chinese karakters weer in het Latijnse alfabet. Indien u pin yin beheerst, kunt u daaraan aflezen hoe Chinese karakters uitgesproken moeten worden.

中国=zhongguo (pinyin)=China